APA ITU IPOFIVE?


Intellectual Property Official Fee & Value Estimation atau IPOFIVE merupakan salah satu inisiatif MyIPO dalam membantu orang awam membuat anggaran kos pemfailan harta intelek serta maklumat berkenaan ejen harta intelek dan penilai harta intelek.

Platform IPOFIVE ini menyediakan kalkulator pintar bagi membantu orang awam dalam membuat anggaran kos-kos pemfailan harta intelek, pengiraan nilai minima harta intelek serta senarai ejen-ejen dan penilai-penilai harta intelek di Malaysia.

Muat turun Panduan Penggunaan IPOFIVE

KOS PEMFAILAN HARTA INTELEK                                      

PENILAIAN HARTA INTELEK DAN SENARAI PENILAI HARTA INTELEK

SENARAI EJEN HARTA INTELEK